Tegeltija: Prve količine vakcina doći će do kraja januara

Zukan Helez (SDP), poslanik u Predstavničkom domu BiH je tokom sjednice ovog doma pitao Zorana Tegletiju, predsjedavajućeg Vijeća ministra BiH da li je napravljen plan nabavke i distribucije vakcina i od koje države nabavljamo vakcine, jer svima je jasno da nisu iste vakcine.

On je upitao ko je proizvođač vakcine, koja količina vakcine se nabavlja, kolika je cijena, obzirom na loše iskustvo s nabavkom respiratora i postoji li plan distribucije nižim nivoima vlasti i koje grupacije stanovništva su prioritet i da li postoje kategorije stanovništva koje će biti oslobođene plaćanja vakcinacije.

Rekao je da su mnoge države već u fazi vakcinacije, te kao primjer naveo Izrael koji je planirao da u februaru obavi kolektivnu vakcinaciju, a mi još nismo ni nabavili vakcinu.

Pitao je i šta će se desiti, ukoliko, države u okruženju obave imunizaciju a BiH ne, ko će snositi štetu?

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, kazao je da je pandemija kovid-19 globalno pitanje i da smo pokušali da budemo dio globalnog procesa, prije svega saradnjom sa EU, kroz nabavku lijekova i načina liječenja.

“Sjećate se najave da će se početkom godine pojaviti vakcina, a da će se stanovništvo vakcinisati do polovine ove godine. U skladu s tim BiH je pristupila globalnom programu i uplatili smo i naručili 1.232.000 vakcina. Uplatili smo sredstva u cijelosti. I za to smo uplatili preko 12 miliona, a Savjet ministara obezbijedio je oko dva miliona KM za skladištenje i distribuciju, od tih 1.232.000 je za vakcinaciju 20 odsto stanovništva. Prve količine iz ovog kontigenta doći će do kraja januara, doći će one vakcine koje je najteže distirbuirati i čuvati, ali i koje su prve registrovane u svijetu”, kazao je Tegletija.

Dodao je da uporedo sa ovim procesom BiH kroz Kovaks program pristupila nabavci i tu je dogovoreno više od 800 doza.

“Cijeli sistem transporta i dostave je planiran i on se usaglašava sa Minsitarstvom civilnih poslova i entitetskim resornim ministarstvima. Kada je u pitanju cijena ona se kreće u nivou od 10 dolara i vjerovatno će se i ostale vakcine kretati u toj cijeni. Prvo će se vakcinisati zdravstveni radnici, stanovništvo starije od 65 godina i osobe koje rade u institucijama za smještaj starih i iznemoglih lica”, kazao je Tegletija.

Dodao je da BiH ima potrebna finansijska sredstva da nabavi  vakcine i za sve prioritetne grupe vakcine će biti besplatne.