Tegeltija: Na proljeće će biti okončan proces vraćanja imovine Fati Orlović

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izrazio je uvjerenje da će na proljeće biti okončan kompletan proces u vezi sa sprovođenjem presude Suda za ljudska prava koja se odnosi na vraćanje imovine Fati Orlović.

Tegeltija je, odgovarajući na pitanje delegata u Domu naroda parlamenta BiH Denisa Bećirovića vezano za vraćanje imovine i uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović, podsjetio da je presudom Evropskog suda za ljudska prava definisano da BiH bez odgađanja, najkasnije do tri mjeseca od pravosnažnosti presude, odnosno do 1. aprila 2020. godine preduzme sve mjere radi osiguranja izvršenja presude.

“Presudom je definisano da se ukloni crkva sa imovine aplikanta. Takođe je definisano da se u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti isplati iznos od 5.000 evra prvoj aplikantici i po 2.000 evra svim drugim aplikantima”, rekao je Tegeltija na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjedavajući Savjeta ministara je naglasio da je na osnovu presude Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u komunikaciji sa nadležnim institucijama Republike Srpske gdje su bili predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade Srpske, Sekretarijata za raseljena lica i Sekretarijata za vjere Republike Srpske i Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, opštine Bratunac i predstavnici Srpske pravoslavne crkve (SPC).

“Dogovoreno je da Sekretarijat za raseljena lica Republike Srpske bude nosilac aktivnosti vezano za presudu ovog suda, što podrazumijeva i uklanjanje crkve sa zemljišta”, rekao je Tegeltija.

On je napomenuo da je SPC iz crkve uklonila pokretnu imovinu, a troškovi uklanjanja crkve utvrđeni su na iznos od 77.000 KM.

“Prema informaciji koju smo dobili, zbog epidemije kovida 19 zaustavljen je proces uklanjanja crkve i biće nastavljen na proljeće. Kad su u pitanju novčani iznosi, materijalna šteta prava aplikantu Fati Orlović je isplaćena 3. februara 2020. godine, kao i za tri aplikantice po 2.000 evra”, precizirao je Tegeltija.

On je napomenuo da za aplikanta koji se nalazi u SAD, zbog nedostatka adekvatnih računa, sredstva nisu isplaćena.