Tamni baloni podsjetili na 7.000 nestalih osoba u BiH

Na Međunarodni dan nestalih, volonteri Crvenog krsta podijelili su u BiH hiljade tamnih balona s natpisom “Gdje je?” i tako podsjetili na težak teret neizvjesnosti koji porodice nestalih osoba prati kroz život, a noseći balone građani su izrazili solidarnost sa njima simbolično preuzimajući dio njihovog tereta.

Šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) u Sarajevu Željko Filipović naglasio je tim povodom za novinare da se u BiH još traga za oko 7.000 osoba, nestalih uslijed proteklog rata.

– Već više od 20 godina, njihove porodice žive u neizvjesnosti, ne znajući za sudbinu svojih najmilijih niti gdje se oni nalaze. Ti ljudi se svaki dan bude s nadom da će dobiti informaciju o nestalim. Danas podsjećamo javnost na njihove potrebe, a vlasti na preuzete obaveze – poručio je.

Podsjetio je da, po međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo znati šta se desilo sa njihovim nestalim članovima, a vlasti imaju obavezu da ih podrže i pruže im odgovore. Poziva i na stvaranje fonda za porodice nestalih, iz kojeg bi mogli uživati sva prava koja im pripadaju.

Resorna državna ministrica Semiha Borovac podsjetila je da je obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba prvenstveno prilika za obraćanje porodicama nestalih i potvrdu posvećenosti procesu traganja i identifikacije nestalih osoba.

Traganje za nestalim okatakterizirala je kao prvorazredno pitanje ljudskih prava, civilizacijsku i moralnu obavezu svakog pojedinca u društvu i svih nivoa vlasti.

– Zato ponovo pozivam sve koji imaju informacije o nestalim osobama da ih objelodane i tako daju lični doprinos najhumanijoj poslijeratnoj misiji u ovoj regiji, a koja treba osigurati vraćanje hiljada imena i prezimena žrtvama ratnih zločina i njihov dostojanstven ukop – naglasila je.

Istaknula je doprinos Međunarodne komisije za nestale osobe, posebno podršku pri izradi zakonodavstva, te korištenje DNK analize koja ne ostavlja prostor za nejasnoće ili manipulacije.

Podsjetila je i to da je Ministarstvo provelo niz aktivnosti u stvaranju preduslova za brže rješavanje pitanja nestalih osoba.

– Vijeće ministara zaključilo je sporazum sa Srbijom i Hrvatskom kojim se pospješuje proces traganja za nestalim, a uskoro bi takav sporazum trebalo da bude  potpisan i s Crnom Gorom – istaknula je.

Šef programa ICMP-a za zapadni Balkan Matthew Holliday ističe da je BiH među liderima u traganju, pronalasku i identificiranju nestalih osoba, te da veliki broj porodica širom svijeta ima priliku iskoristiti ta iskustva i naučene lekcije.

Po njegovim riječima vlade države ovog regiona su dosta adekvatno odgovorile na taj izazov što, kako je kazao, pokazuje podatak od oko 70 posto pronađenih osoba. Međutim, mora se, kaže, misliti na hiljade ljudi koji još traže svoje nestale u ovom dijelu Balkana.

Međunarodni dan nestalih obilježen je širom države brojnim inicijativama udruženja porodica, a obilježavanje u Sarajevu organizirali su MKCK i Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP).

(Fena)