SZZTK: Objavljene liste odobrenih i odbijenih kandidata po Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022

Lista aplikanata koji su aplicirali po Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up 2022 objavljenog na web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dana 3.8.2022. godine.

 1. Odobreni kandidati
  – Odluka
  – Lista odobrenih kandidata
 2. Kandidati na čekanju
  – Odluka
  – Lista kandidata na čekanju
 3. Odbijeni kandidati
  – Zaključak
  – Lista odbijenih kandidata