Švicarska osigurava dodatnu hitnu pomoć migrantima u BiH

Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) podržala je Dansko vijeće za izbjeglice (DRC) sa 452.000 KM za pružanje neposredne hitne pomoći za najmanje 2.000 migranata i azilanata širom BiH, a kako bi se izbjegla humanitarna i epidemiološka katastrofa i spasili životi – saopćeno je iz Ambasade Švicarske u BiH.

Najugroženijim osobama osigurat će se 1.800 osnovnih pomoćnih predmeta poput pokrivača, vreća za spavanje, prostirki i plastičnih plahti, 8.000 paketa suhe hrane, 6.000 kompleta osobne zaštitne opreme i 2.000 higijenskih i epidemioloških artikala kako bi se smanjio rizik od infekcija i spriječilo širenje virusa Covid-19.

Pored ovoga, interventni mobilni timovi pružit će prvu pomoć za 1.000 osoba, uključujući trijažu i upućivanje na specijalističko liječenje. Ova će pomoć ublažiti patnju migranata koji borave izvan formalnih skloništa ili su u pokretu, nedostatak pristupa uslugama i suočavanje s teškim vremenskim uvjetima i spriječiti širenje bolesti, uključujući Covid-19, među migrantima i lokalnim stanovništvom.

– Ovi ljudi spavaju u šumama na otvorenom, u napuštenim zgradama i nemaju pristup čistoj vodi, hrani i osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Izbijanje pandemije Covid-19 pogoršava situaciju za sve ljude koji žive u BiH, a migranti su izloženi još većem zdravstvenom riziku. Švicarska poziva i snažno potiče vlasti u BiH na svim nivoima da pojačaju napore na pružanju hitne pomoći i da se dogovore o dugoročnom, održivom rješenju trenutne migrantske krize. I dalje smo posvećeni pružanju podrške BiH u upravljanju izazovnom migrantskom krizom i situacijom u javnom zdravstvu u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava – poručila je direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler Scheuer.

Ovi napori nadopunjuju pomoć koju Švicarska već pruža u BiH. Od 2018. Švicarska sa više od 5,5 miliona KM daje doprinos lokalnim organizacijama civilnog društva, UNHCR-u, Caritasu Švicarske, Crvenom križu Švicarske i Danskom vijeću za izbjeglice (DRC) za pružanje osnovnih i medicinskih usluga, te za nadogradnju i jačanje usluga domova zdravlja, uključujući i odgovor na pandemiju Covid-19, kako bi se poboljšali životni uvjeti migranata i lokalnog stanovništva, navedeno je u saopćenju.