Svaka druga cigareta u BiH se kupuje na ilegalnom tržištu

Izmjenom Zakona o akcizama na duhanske proizvode, kojom je predviđeno uvođenje moratorija na akcize od tri godine, osigurat će se početak vraćanja tržišta u legalne tokove, saglasni su donosioci odluka, odgovorne institucije i predstavnici industrije.

Naime, prema podacima proizvođača duhana i duhanskih prerađevina, svaka druga cigareta u BiH danas je kupljena na ilegalnom tržištu, a od 2013. do 2018. ilegalno je tržište poraslo višestruko, sa stope od šest na skoro 50 posto. Stoga bi, kako je navedeno u analizi Implikacija politike oporezivanja duhanskih prerađevina u BiH u razdoblju 2009-2018. koju je uradila Uprava za indirektno oporezivanje, a u cilju analize utjecaja akcizne politike na trendove u prihodima od akciza na duhanske prerađevine i na trendove na tržištu duhanskih prerađevina u BiH, primjena moratorija na povećanje specifične akcize u razdoblju od najmanje tri godine pogodovala svim sudionicima, kako državi, duhanskoj industriji, potrošačima tako i zaposlenima u domaćoj duhanskoj industriji.

Moratorij na najmanje tri godine fiskalnim vlastima u BiH dao bi dovoljno vremena da prateći redefiniranje akcizne politike u EU pripremi novu politiku oporezivanja duhanskih prerađevina.

Rast ekonomije

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH krajem prošle godine je utvrdilo Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini u cilju stabilizacije prihoda i stanja na tržištu duhanskih prerađevina, što bi u konačnici trebalo rezultirati da u narednih nekoliko godina neće biti povećavane akcize na duhan, odnosno na cigarete. Nakon Vijeća ministara, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dostavio je Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonskoj proceduri, što je posljednji korak ka saniranju urušenog duhanskog tržišta u našoj državi. Donošenje moratorija koji doprinosi stabilizaciji tržišta i povećanju budžetskih prihoda sada je na novoimenovanim parlamentarcima.

– U dužem razdoblju očekuje se i rast ekonomije i dohotka, što bi smanjilo poticaje za konzumaciju duhana sa crnog tržišta, a neke konzumente bi vratilo na legalno tržište, stoji u Analizi UIOBiH.

AKCIZE NA CIGARETE GODINAMA SU RASLE/
Kako je navedeno, rast potrošnje prema DEP-ovim projekcijama doveo bi u razdoblju od 2019. do 2021. do rasta vrijednosti prometa, a uz stabilne cijene došlo bi i do rasta oporezive potrošnje i, posljedično, prihoda od akciza. Također, duže razdoblje moratorija doprinosi i stabilizaciji poslovnih politika duhanske industrije i pomjeranja fokusa sa kratkoročnih cjenovnih politika i oštre borbe za što veći udio u rapidno suženom tržištu na srednjoročne razvojne politike.

Međutim, osim moratorija na akcize, potrebno je da nadležne institucije od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, preko entitetskih i inspekcije Brčko distrikta, poduzmu odgovarajuće mjere u cilju sprečavanja daljeg rasta crnog tržišta i njegovog vraćanja u legalne tokove.

Stoga se suzbijanje ilegalne proizvodnje treba vršiti i kroz česte provjere ili kontrole obveznika koji se bave otkupom i preradom sirovog duhana, a kontrolu je potrebno provoditi periodično, sa ciljem da se pravovremeno identifikuju obveznici za koje postoji mogućnost da se bave ilegalnom prodajom duhana i duhanskih prerađevina.

Kako kažu u UIOBiH, da bi se efikasnije suzbio rizik od krijumčarenja duhanskih prerađevina na carinsko područje BiH, potrebno je u saradnji sa drugim agencijama za provođenje zakona, naročito sa Graničnom policijom BiH, vršiti zajedničke akcije u područjima koja su odranije poznata kao mjesta ili rute za krijumčarenje.

Poseban akcenat je potrebno usmjeriti na motiviranost proizvođača u cilju predaje cjelokupno proizvedene količine duhana u listu, kroz način isplate stimulacije, kroz pojačane kontrole predaje proizvedenih količina, kao i na opsežnije kontrole od svih nadležnih kontrolnih organa kod otkupljivača i od njega dalje izvršenih prometa.

Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor, kazao nam je da je federalni inspektorat predložio nekoliko mjera koje bi trebale doprinijeti suzbijanju crnog tržišta duhanskih prerađevina u BiH.

– U te mjere ulazi popis svih proizvođača duhana na području BiH, sa procjenom količine prinosa duhana, te njihov nadzor u vezi prometa. Tu je i osiguranje adekvatnog pokrivanja ilegalnih graničnih prelaza prema zemljama iz okruženja kojih, prema našim saznanjima, ima više od stotinu.

TREBA MOTIVISATI PROIZVOĐAČE DA PREDAJU SAV DUHAN U LISTU/
Također, neophodno je u prekograničnom prometu pojačati nadzor nad teretnim vozilima radi sprečavanja šverca duhana, uključujući i kontrolu putničkih vozila, odnosno vozila koja više puta prelaze granicu, te kontinuirano vršiti nadzor nad radom dnevnih, sedmičnih pijaca, autopijaca i ulične prodaje, kao i nadzor nad radom maloprodajnih trgovinskih objekata, ali i nad prometom robe u transportu na magistralnim putevima uz saradnju policije kantona, istakao je Ramić, dodajući da je potrebno zadužiti i policije kantona da obavezno vrše preglede teretnih vozila, ali i pojedinih putničkih vozila.

Reguliranje otkupa

Inspektorat Republike Srpske je mišljenja da bi se nelegalan promet duhanskih prerađevina mogao suzbiti reguliranjem otkupa sirovog duhana, odnosno uspostavljanjem obavezne poslovne saradnje između domaćih proizvođača i duhanske industrije. Pretpostavljajući da je kapacitet za proizvodnju duhana 2.000 tona na godišnjem nivou, bilo bi nužno da predstavnici duhanske industrije otpočnu pregovore sa domaćim proizvođačima za otkup duhana uz garantovan otkup najmanje tri godine.

Inspektorat RS-a predlaže i veće poticaje države proizvođačima, moratorij na povećanje akcize 2-3 godine, jaču kontrolu prilikom uvoza, imajući u vidu da Srbija, Crna Gora, Makedonija, imaju niže cijene cigareta, ali i jače inspekcijske kontrole, posebno u pograničnim mjestima, ali i pogranična mjesta sa Hrvatskom zbog nelegalnog reeksporta, te bolju inspekcijsku kontrolu na svim pijacama i u drugim potencijalno rizičnim objektima.

Da tržišna inspekcija može vršiti kontinuiranu kontrolu pijaca, maloprodaje i veleprodaje, smatraju i u Inspektoratu Brčko distrikta, ali su mišljenja i da te kontrole neće imati efekta ukoliko izvor crnog tržišta nije uklonjen.

Kao operativne mjere, Brčko distrikt je predložio jače kontrole izvora crnog tržišta, odnosno kod proizvođača i kontrole nelegalnog uvoza duhana i duhanskih prerađevina, kao i fokusiranje na istrage postojanja nelegalnih “tvornica” cigareta.

– Trebamo preuzeti pozitivna iskustava, praksu i propise iz EU i susjednih zemalja, i u hitnoj proceduri izmijeniti zakonske propise vezano za ovu oblast, ali i pooštriti zakonske sankcije, što uključuje i propisivanje kazne zatvora, smatraju u Brčko distriktu.

(oslobođenje)