Sumirana javna rasprava o Budžetu TK za 2022.godinu

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona sumiralo je javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona kroz koju je zatraženo dodatnih 60 miliona KM. Vlada je današnjim zaključkom,na vanrednoj sjednici, nakon razmatranja Izvještaja Ministarstva finansija o sumiranim zahtjevima, primjedbama, sugestijama i rezultatima po osnovu javne rasprave o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona, zadužila Ministarstvo finansija da u prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu prihvati određene zahtjeve učesnika javne rasprave. Ovim je Vlada prihvatila opravdane zahtjeve budžetskih korisnika i oni će biti sastavni dio Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. U odnosu na nacrt Budžeta prihvatanje ovih zahtijeva rezultira povećanjem u ukupnom iznosu od 30.205.350,00, čime su, između ostalog, ispoštovani i zahtjevi iz kolektivnih ugovora za oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i uprave. U nastavku procedure, Ministarstvo finansija će izraditi Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona i dostaviti ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.