Šta je pokazala analiza tla nakon isticanja Bijelog mora u Gračanici

Federalni zavod za agropedologiju informirao je Vladu FBiH o rezultatima analiza tla s plavljenih područja u općini Gračanica, nakon isticanja tzv. Bijelog mora.

Uporedbom rezultata analiza tla nakon izlijevanja taložnice Bijelo more poduzeća Sisecam Soda Lukavac d.o.o. iz Lukavca u rijeku Spreču s kontrolnim uzorcima uzetih 24.4.2018. godine može se zaključiti da izliveni talog nije uticao na pogoršanje onečišćenja tla na istraživanim parcelama, navedeno je u informaciji.

Inače, Federalni zavod za agropedologiju provodi, po nalogu Vlade FBiH, monitoring donjeg toka rijeke Spreče od 2014. godine, koji je pokazao vrlo visoke prekogranične vrijednosti PAH (policikličnih aromatskih ugljikovodika) i nekih teških metala. I ovom prilikom Zavod ukazuje na zabilježene visoke vrijednosti PAH-ova i žive, te predlaže nekoliko mjera s ciljem saniranja područja.

Jedna od njih je zabrana i ograničavanje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu. Predložena je i zabrana ispuštanja otpadnih materija, te naplata troškova remedijacije kontaminiranog poljoprivrednog zemljišta i troškova nanesenih poljoprivrednim proizvođačima. Potrebna je dekontaminacija, kao i planiranje uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, kako bi ubuduće bili umanjeni i preduprijeđeni ekološki incidenti.

(Akta)