Spisak udžbenika koji će se koristiti u redovnim osnovnim školama u školskoj 2021/2022. godini

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK je i ove godine donijelo Odluku o korištenju udžbenika za osnovne škole. Ostaje na snazi odredba da svaki pojedinačni predmet ima samo po jedan odgovarajući udžbenik.

Sastavni dio odluke je Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2021/2022. godini.

Udžbenici su birani na temelju preporuka najčešće korištenih u prethodnim godinama.