Smanjen broj evidentiranih migranata u TK

Tokom proteklog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 395 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na mart, kada su evidentirano 570 migranta, radi se o značajnijem smanjenju evidentiranih migranata za njih 175.

Tokom aprila najveći broj migranata evidentiran je iz Pakistana (230), Afganistana (103), Maroka (65), Sirije (14), Eritreje i Somalije (11), Maroka i Bangladeša (6), Kameruna (5), Tunisa (4), te Irana, Indije, Libije i Palestine (1).

U ovom periodu evidentirano je i 9 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a dva od tih događaja su evidentirani kao krivična djela teške krađe i krađe.