Službenici policije i Crvenog križa ozvaničili saradnju: Zajedno na usluzi građanima TK

Članovi Crvenog križa i policajci često su angažovani na istim zadacima, prvenstveno onim koji se tiču promocije određenih aktivnosti, u pokaznim vježbama ili edukaciji građana. Aktivnosti policije i volontera često se podudaraju i kada su u pitanju akcije spašavanja, potraga za nestalim osobama i slično, a kako bi unaprijedili svoju saradnju i omogućili bolju koordinaciju jednih i drugih, danas je i zvanično potpisan sporazum o međusobnoj sardanji.

„Te aktivnosti realizuju se kroz programe koje Crveni križ organizuje kao što su program pripreme u slučaju prirodne katastrofe, pružanje prve pomoći ugroženom stanovništvu, saradnja u okviru programa dobrovoljnog davalaštva krvi i ostalih programa koje mi tradicionalno provodimo u organizaciji Cevrnog križa“, izjavila je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa TK.

Sporazum o saradnji rezultat je obostrane iskazane potrebe o zajedničkom provođenju aktivnosti iz svog domena, s ciljem povećanja stepena sigurnosti i pružanja pomoći građanima Tuzlanskog kantona. Odmah nakon potpisivanja sporazuma o sradanji, dogovorene su i aktivnosti u narednom periodu.

„Ono što je poseban značaj sporazuma je to što ćemo mi u narednom periodu izvršiti obuku oko 1500 policijskih službenika u oblasti davanja prve pomoći što smatramo da je bitno za svakog policijskog službenika na terenu da bude educiran iz ove oblasti“, kazao je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP –a TK.

Službenike policije i crvenog križa mogli smo vidjeti zajedno i u borbi protiv pandemije COVID – 19, kada su zajedničkim akcijama vršili edukaciju stanovništva, dijelili maske i davali preporuke stanovništvu. Sada će njihova saradnja biti još kvalitetnija, a kroz obuku policijskih službenika u pružanju prve pomoći koja će početi već nardne sedmice, policajci kao i uposlenici crvenog križa bit će spremniji na pomoć građanima Tuzlanskog kantona u svim prilikama.