Skupština Tuzlanskog kantona: Poziv na učešće u anketi o transparentnosti rada

Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila Strategiju komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022-2027. godina, a u cilju poboljšanja transparentnosti svoga rada. Jedna od programskih aktivnosti jeste i sprovođenje ankete među građanima Tuzlanskog kantona i novinarima.

Anketiranjem dovoljnog broj građana i novinara, dobiće se bolja i jasnija slika koje su oblasti koje treba unaprijediti, i predstaviti aktivnosti Skupštine Tuzlanskog kantona na što bolji i transparentniji način.

U nastavku su dva linka za online ankete.

Anketa za građane

Anketa za novinare