Skupština TK: Usvojeni Zakoni o izmjenama i dopunama zakona o srednjem i osnovnom odgoju i obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju usvojen je danas na sjednici Skupštine TK. Također je usvojen Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju TK.

Usvajanjem zakona su se stekli uslovi da smjenjeni direktori i članovi školskih odbora podnesu zahtjeve za vraćanje na pozicije sa kojih su smjenjeni. Izmjenama je broj članova školskih odbora sa pet smanjen na tri. Također, pored redovne procedure u biranju direktora škola učestvovat će i vijeća roditelja, kao i nastavnička vijeća.