Skoro pola miliona ljudi u BiH živi ispod praga siromaštva

Agencija za statistiku svake godine provodi anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.

Rezultati anekte pokazali su jasnu sliku našeg društva.