Školska godina u TK počet će po standardnom modelu: Svi će u školske klupe!

Nova školska 2021/22 godina počinje u srijedu 1. septembra. Odlukom kantonalnog Kriznog štaba ministarstva zdravstva, Pedagoškog zavoda i ministrastva obrazovanja dogovoreno je da školska godina krene po normalnom modelu, odnosno bez odvajanja djece u grupe, uz trajanje školskog časa od 45 minuta, ali uz poštivanje svih propisanih higijensko epidemioloških mjera. Ova odluka će se primjenjivati od 1. do 15. sptembra, nakon čega će se u skladu sa edpidemiološkom situacijom donijeti odluka o načinu nastavka izvođenja nastavee.

„Mi smo spremni i za jedna i za drugi i za treći model imamo sve uslove da se nastava odvija normaln. Ranije smo u saradnji sa školama nabavili dovoljne količine sredstava za dezinfekciju, sapune i sredstva za čišćenje, a već u martu smo zakupili domenu i model platformu u slučaju pogoršanja epidemiološke siutacije ukoliko bi bilo potrebe da se pređe na online nastavu da i taj dio bude spreman“ rekao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK

Kada je riječ o epidemiološkim mjerama naloženo je svim školama da se u skladu sa mogućnostima poštuje fizička distanca, potrebno je redovno održavanje higijene kod djece i nastavnog osoblja, redovna dezinfekcija i čišćenje školskih prostorija. Sva djeca starija od 11 godina, kao i svo nastavno i drugo osoblje škole moraju nositi zaštitne maske. Krizni štab zatražio je od kantonalnog ministarstva obrazovanja da u što kraćem roku prikupi i podatke o broju vakcinisanog nastavnog i nenastavnog osoblja u školama.

„ Dakle broj vakcinisanih sa jednom i sa dvije doze, kao i broj onih koji su prebolovali Covid u posljednjih šes mjeseci da bi se na neki način stekao uvid u imunitet osoblja koji radi u školama, a na drugi način da se radi na pozitivnoj promociji vakcinacije kod nastavnog i nenastavnog osoblja u školama“ kaže Božo Jurić,ministar zdravstva TK

Takođe zatraženo je i da se ažuriraju ili razviju planovi za vanredne situacije u školi, koji moraju uključivati odgovorne osobe, aktivnosti koje se trebaju poduzeti u slučaju da neko od đaka, osoblja ili njihovih ukućana bude bolestan, sa sumnjom na COVID-19, kao i određenu prostoriju ili područje za izolaciju do odlaska kući, naravno uz obavezno javljanje ljekaru.