Sjednica OV Lukavac: Povučen prijedlog Budžeta za 2017

Jučer je u prostorijama PU Lukavac održana 5. sjednica OV Lukavac, na kojoj se između ostalog trebalo raspravljati i donijeti odluka o Budžetu.  

Prije početka sjednice, načelnik Edin Delić, je Kolegiju OV Lukavac uputio obavijest da povlači izglasavanje budžeta za 2017. godinu i kao razlog je naveo obiman broj amandmana, od kojih je određeni broj bio usmjeren na nezakonito trošenje novca. Poslije povlačenja ove tačke sa dnevnog reda, obrazložio je medijima svoj potez:

-Radi se o tome da je na budžet koji ima nekih tridesetak stranica došlo 65 stranica amandmana. Taman da su i svi savršeni, radi se o opsežnoj i obimnoj intervenciji, tako da nije bilo vremena da se amandmani kvalitetno sagledaju. Odmah je bilo jasno, drugim uvidom u amandmane, da je dobar dio amandmana nezakonit, jer dovodi u pitanje stavke koje su obaveza Općine poput objavljivanja tendera i slično. Zatim, bilo je jasno da je svrsishodnost pojedinih amandmana bila vrlo upitna, da se guraju sredstva u neke izvore, i bilo je jasno da bi se ovakvim amandmanaima dovelo u pitanje funkcioniranje budžeta I općine Lukavac. Imajući u vidu te elemente, ja sam povukao budžet danas iz prijedloga, iz razmatranja, znajući da bismo amandmanima proizveli stanje koje nije zakonito i doveli u pitanje funkcioniranje općine. Za ovakve situacije, zakonodavac je predvidio u Zakonu o principima lokalne samouprave, pravni lijek i ja ću u skladu sa tim I postupiti. Imao sam volju da dođemo do zajedničkog budžeta, da to bude budžet svih I građana I vijećnika. Želio sam da imamo 31 glas ZA budžet, želio sam razgovarati sa svima. Jednostavno to se ovdje nije htjelo. Očigledno se želi blokirati život, želi se stvoriti nesnosna situacija za koju bi se okrivio načelnik pa da se onda on smijeni. Ja mislim da je to zloupotreba izbornog kapaciteta u Vijeću, odnosno, dio predvođen….uglavnom se radi o vijećnicima SDA, digao iznad svojih ovlasti i logike. Vidimo to i kroz osporavanje odluke o uspostavi revizije. Mi imamo zakonsku obavezu da vršimo reviziju budžeta i da imamo jedinicu za idejnu reviziju, kazao je načelnik Edin Delić.

 

-Ja sam danas predložio na vijeću da se uspostavi organ koji je morao postojati puno ranije. Očigledno da se ovdje ne želi da se vršiti revizija budžeta, već da se javna sredstva krčme na netransparentan način. Što se mene tiče, dok sam ja ovdje, to tako dugo neće biti. Revizija će se provoditi I zakon će se provoditi. Očigledno je da ovo ne vodimo ka smirivanju naših odnosa I meni je žao što je to tako I moja dobra volja je neupitna. Međutim, nezakonito I cinično se ponašati, to jednostavno nije moguće. Urađena je analiza ovih amandmana koliko smo mogli I u većini slučajeva se radi o potuno nezakonitim amandmanima. Mi bismo, dakle, danas rukama viječnika, rukama većine osporili zakonske obaveze općine. To je jednostavno političko I pravno nasilje koje se ovdje provodi. I što se tiče mene, ja ću biti na bedemu da to tako ne ide u budućnosti. Ukoliko većina, bilo to SDA ili bilo ko drugi, čak I pojedinci u vijeću, smatraju da se ima o čemu se razgovarati, ja sam otvoren za razgovore. Čak pozivam i javnost da diskutujemo o tome šta to treba u budžetu promijeniti, ili unaprijediti. Apsolutno podržavam takav scenario. Ja se iskreno nadam da svih ovih 18 vijećnika neće razmišljati glavom onoga koji je uspostavio diktat. Posebno indikativno da prijedlozi dolaze od zastupnika koji ima radni odnos u Sportskom savezu, na nezakonit način, organizacije koju nije osnovala Općina, i da pri tome kroz 6-7 amandmana namiče sredstva sportskom savezu uskraćujući zakonske obaveze općine da se izvršavaju. Dakle, to je neviđen oblik parlamentarnog nasilja. Nakon što se budžet objavi i naredna budžetska godina krene, moja su vrata otvorena, želim da građani znaju da imamo danas jednu demonstraciju političke volje koji je neprimjeren i da taj način kod mene neće proizvesti efekat straha i nervoze. Želio bih da imamo kvalitetnije odnose. Mislim da SDA ne može da se pomiri sa činjenicom da je izgubila političku bitku za načelnika općine i da želi da učini sve da onaj koji je dobio podršku građana, ne može da radi svoj posao. To je scenario koji se ovdje razigrava i ja se nadam da će građani tu igru prepoznati, jer ja nisam ovdje zbog sebe nego zbog građana, dodao je Delić. 

Ispred Kluba vijećnika SDA, obratio se predsjednik Ermin Jusufović, koji je kazao:

Ovo je jedna nova situacija u političkom životu na području općine Lukavac. Imamo situaciju da je načelnik povukao budžet prije usaglašavanja i izglasavanja na Sjednici OV. Prije svega smatram da je time prekršen član 19. Zakona o budžetima FBiH jer nemamo niže zakone. S druge strane, naši amandmani su bili ka nekih 4-5 stvari i suština našeg amandmanskog djelovanja je da se zadrži stečeni nivo prava svih korisnika sredstava usluga i novčanih sredstva, odnosno onih koji zavise od budžeta općine Lukavac. Tako smo insistirali da se vrate sredstva za sport. Svjedoci smo na koji način je upravo sport promovisao našu državu u protekloj godini i koliko su priznanja dobili lukavački sportisti. Zatim da se vrate sredstva za liječenje boračke populacije, jer stvarno je sramota naspram tih ljudi koji su za ovu našu državu dali zdravlje i dijelove tijela, na kraju krajeva, dali živote, da se na njihovoj žrtvi gradi općina Lukavac, pogotovo, ako imamo u vidu činjenicu da je predloženi budžet preko 25 miliona KM. Zatim smo insistirali na povećanju sredstava MZ koje su u ovom trenutku debelo zakinute ovim prijedlogom općinskog načelnika. Naravno, postoji još jedan dio kada je u pitanju Komunalno preduzeće u Lukavcu. Od ranije je preuzeta obaveza da se subvencionira izrada toplovoda da ne bi građani u cijeni toplotne energije plaćali. Sva suština našeg amandmanskog djelovanja je bila u ovome. Vidjet ćemo koji su slijedeći pravni koraci. Ovime su građani općine Lukavac zakinuti za demokratsko pravo da preko svojih izabranih zvaničnika otvore jednu širu diskusiju, ovdje u OV. Da se na najbolji način zaštiti njihov interes.  Ne znam šta će ovo iznjedriti, ali ovo je jedan apsolutno pogrešan potez načelnika općine Lukavac.

Nakon današanje sjednice Općinskog vijeća, ostaje da se vidi kakav scenario čeka Općinu. Hoće li “zastupnici naroda” postići kompromis, u cilju stvaranja boljeg okruženja, ili će načelnik objavit Budžet za 2017. u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave

Glas TK