Sindikat i Vlada dogovorili nove pregovore – Hoće li doći do ispunjenja zahtjeva zdravstvenih radnika?

Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu početkom sedmice stupili su u Štrajk upozorenja zbog odbijanja Vlade TK i resornog ministarstva da povećaju satnicu zaposlenih u zdravstvu sa 2,51 na 3 KM. Iz tog razloga, Nezavisni sindikat zdravstva TK i Sindikat doktora medicine i stomatologije TK pozvali su Kantonalnu Vladu na pregovarački sastanak, kojem su se danas i odazvali.

Ono što je izvjesno jeste da će u ovom sastavu pregovarati i u petak, a hoće li biti ispunjeni zahtjevi zdravstvenih radnika još uvijek je upitno.

”S obzirom na ovlaštenja koja su nam data od strane Vlade, a to je da saslušamo zahtjeve Sindikata jer nam je došlo do komunikoloških prekida i do činjenica da su pokrenuti postupci o kojima Vlada nije informisana, danas smo zvanično dobili i ono šta je zahtjev Sindikata. Mi ćemo to sutra prenijeti na sjednici Vlade i formirati Pregovarački tim. Dogovorili smo se da se ponovo sastanemo u petak, pa da vidimo šta možemo dalje uraditi”, kazala je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK. 

”Da se u petak sastanemo i vidimo realizaciju tih njihovih ponuda, jer u ovom trenutku oni su došli manje pripremljeni, došli su na sastanak sa stvarima koje nama nisu prioritet tipa apliciranje Kolektivnih ugovora koji ističu za četiri-pet mjeseci”, istakao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH.

Podsjećamo, Sindikat je još u maju od Kantonalne Vlade tražio usklađivanje satnice zbog inflacije i porasta troškova, međutim dogovori ni tada nisu postignuti. Do kraja sedmice zdravstveni radnici imat će jasnu sliku o tome hoće li stupiti u Generalni štrajk koji je najavljen za 19. septembar.

“Svi uposlenici u zdravstvu na području TK će i do petka kao izraz protesta vezanih za niska primanja izlaziti na Štrajk upozorenja u vrijeme pauze za svoj doručak” , rekao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva u FBiH.

Ukoliko stupe u Generalni štrajk, bit će prekinut hladni operativni program, osim u dijelu koji zahtjeva hitne reakcije, ali i sve hitne operacije. Međutim, ako zahtjevi zdravstvenih radnika ipak budu ispunjeni, to će značiti povećanje plate između 17 i 20 posto, zavisno od kategorije i koeficijenta.