Seminar turizma-Destinacijski menadžment od 28-30. 11.2023.

U organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK ,održati će se edukacija iz oblasti turizma na temu „Destinacijski menadžment“ koji ći se održati od 28-30.11.2023.u Domu književnosti u Tuzli.

Prva edukacija će se održati u 10 sati , a koncept edukacija su interaktivne radionice sa vrhunskim predavačima svakim danom od 10-15:30sati.

Ova edukacija će odgovoriti na osnovna pitanja o turističkoj organizaciji, memadžmenta, organizacija turizma, destinacija , te uvesti polaznike u teme strateškog upravljanja ponudom turističke destinacije.

Duška Rebić