Potpisana Opća deklaracija o saradnji protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je jučer, u ime Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Opću deklaraciju o saradnji protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Federaciji BiH sa direktoricama pet sigurnih kuća sa područja Federacije BiH.

Iz Ministarstva je saopćeno da su Deklaraciju potpisale direktorice Medice Zenica Sabiha Husić, Fondacije Lokalne Demokratije Sarajevo Jasmina Mujezinović, Vive žene Tuzla Jasna Zečević, Žene sa Une Bihać Aida Behrem, te predsjednica Upravnog odbora i direktorica Žena BiH Mostar Azra Hasanbegović.

Deklaracijom se izražava nulta tolerancija prema bilo kakvom zlostavljanju, fizičkom, psihičkom, emocionalnom, verbalnom ili seksualnom.

Ovaj događaj organizovalo je Federalno ministarstvo u saradnji sa pet sigurnih kuća u FBIH i UN BiH povodom kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, a prisustvovala mu je rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Ingrid MacDonald.

– Smatramo da je nasilje neprihvatljivo i neoprostivo u svim oblicima. Obvezujemo se osigurati sigurna skloništa za žene koje su žrtve nasilja. Pružat ćemo smještaj, podršku i resurse kako bi žene mogle započeti novi život slobodan od straha i prijetnji. Obvezujemo se poštivanju zakona o zastiti od nasilja i finasiranju sigurnih kuća koje djeluju u okviru ovih nevladinih organizacija. Posvećujemo se edukaciji javnosti o ozbiljnosti problema nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Radit ćemo na podizanju svijesti kako bi se smanjila stigmatizacija žrtava i potaknula zajednica na aktivno sudjelovanje u prevenciji nasilja. Zalažemo se i zagovarat ćemo jačanje zakonskih mjera i institucionalnog okvira kako bismo osigurali brzu, učinkovitu i pravednu pravnu zaštitu žena žrtava nasilja. Potičemo suradnju između pravosudnih tijela i organizacija koje pružaju podršku žrtvama. Obećavamo jaču i kontinuiranu suradnju između sigurnih kuća i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Radit ćemo zajedno na razvoju i implementaciji programa podrške, unaprjeđenju pravnog okvira, te razmjeni informacija i resursa kako bismo zajednički odgovorili na izazove nasilja nad ženama. Potpisivanjem ove deklaracije, obvezujemo se na zajednički napor u izgradnji društva koje cijeni jednakost, poštovanje i sigurnost za sve žene, potičući svaki oblik suradnje usmjeren na prevenciju i iskorjenjivanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici – stoji u danas potpisanoj Deklaraciji.

Ministar Delić je sa predstavnicima sigurnih kuća i UN organizacije u BiH poslao zajedničku poruku žrtvama nasilja.

– Želimo svim žrtvama nasilja koje su se izborile ili se još uvijek bore protiv nasilja koje se čini nad njima uputiti poruke podrške i solidarnosti. Morate znati da niste same jer postoji zajednica ljudi spremnih da vas podrži i pruži siguran prostor za ozdravljenje. Takva zajednica su i sigurne kuće u Federaciji BiH. Takva zajednica smo mi koji donosimo odluke i zakone koji će doprinijeti da se osjećate sigurno. Vjerujemo da smo mi danas, a i svaki sljedeći dan, ujedinjeni u naporima da se okonča rodno zasnovano nasilje, te podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu. I zato ne dozvolite da vas osjećaj srama ili krivice spriječi da tražite pomoć – poručio je ministar Delić.

Predstavljena je i web stranica sigurnekuce.ba, koju je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izradilo u saradnji sa UNDP BiH, kao i video izložba fotografija koje prikazuju rad sigurnih kuća u proteklih godinu dana.

Iz Ministarstva je saopćeno da je premijerno prikazan i kratki dokumentrani film „Sigurne kuće – sigurno mjesto za žene i djecu u FBiH“ s ciljem da se sigurne kuće približe javnosti sa svim svojim sadržajima koje ih čine sigurnim i bezbjednim mjestom za žrtve nasilja koje u njima potraže sklonište.

Iz Federalnog ministarstva navode da je cilj današnjeg događaja da se ženama u FBiH skrene pažnja da imaju ne jedno, nego pet sigurnih mjesta u Federaciji BiH gdje mogu potražiti sklonište i podršku u slučaju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, te zajedničkim snagama pokazati opredjeljenost za društvo i život bez nasilja.

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Ingrid Macdonald pohvalila je napore Ministarstva i resornog ministra, te kao pozitivan napredak istakla saradnju Ministarstva sa sigurnim kućama u FBiH. Istakla je, navedeno je u saopćenju, da su upravo sigurne kuće te koje pružaju ključnu podšku žrtvama nasilja, te da UN Women blisko sarađuje sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike.

– Ja moram zaista s vama podijeliti ono što istinski mislim kao aktivistica koja radi na tim temama i na tom polju više od 30 godina, da je za mene, a vjerujem i moje kolegice, ovo historijski događaj. Mi dosad nismo imali priliku da na ovaj način obilježimo ili započnemo 16 dana aktivizma. Ovo je prvi ministar na nivou Federacije koji sluša glasove nas iz sigurnih kuća, iz ženskih specijaliziranih nevladinih organizacija i ne samo da sluša, nego i čuje i pokušava da učini konkretne akcije zajedno s nama. To nam da je novu snagu nakon toliko decenija borbe za bolji život svake žene i djevojčice – rekla je Husić.

Krajnja poruka i cilj ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja je „Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno“, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.