Rudari uputili prijedlog Sporazuma EP BiH

Samostalni sinidikat radnika rudnika FBiH uputio je prijedlog sporazuma JP EP BiH u kojem je navedeno 11 zahtjeva. Rudari  između ostalog od EP BiH traže da se obavežu najkasnije do 27. novembra, da od Vlade FBiH traže saglasnost za izmjenu cijene uglja, koji se iz Rudnika uglja u FBiH isporučuje JP EP BiH. Nakon te saglasnosti od strane federalne Vlade da se svim Rudnicima uglja dostavi prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022 godinu po većoj cijeni za 20 % u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021 godinu.

Takođe od EP BiH se traži da obezbijedi potrebna sredstvaza izmirivanje obaveza u cilju ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika u rudnicima, koji su u prethodnom periodu stekli ili će do kraja 2022. godine steći uslove za penziju.

Samostalni sinidikat radnika rudnika FBiH u svom prijedlogu sporazuma  između ostalog traže i primjenu važećih Kolektivnih ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji i važećih Pravilnika o radu u svim Rudnicima uglja u sastavu Koncerna do 30.04.2022.godine.

Da se isplata dnevnica radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna za vrijeme Radničkog neposluha i protesta izvrši u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu.

Traži se i smjena direktora Rudnika uglja “Kreka”u Tuzli, a kako je navedeno zbog katastrofalnih proizvodnih rezultata, narušenih međuljudskih odnosa, jednostranog usvajanja odluka od značaja po život i standarda radnika i izolovanje  naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije Rudnika uglja “Kreka” u Tuzli radi aktivnog učešća u borbi za radnička prava.