Rudari iz Federacije u ponedjeljak stupaju u štrajk upozorenja

Rudari nekoliko rudnika iz Federacije, u ponedjeljak će stupiti u štrajk upozorenja.

Naime, rudari iz rudnika Krema, Kakanj, Zenica, Breza, Đurđevik, Bila, te Gornji Vakuf Uskoplje, u štrajk će stupiti u znak hitnog ispunjenja jednog zahtjeva, a to je potpisivanje Kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva, najkasnije do 30. septembra ove godine.

Štrajk će biti održan u svim rudnicima Koncerna, u ponedeljak 26. septembra u periodu od 07:00 do 08:00 sati.