RMU Banovići: Za narednu godinu najavljeno povećanje cijene uglja prema Elektroprivredi

Povećanje cijne uglja prema JP „Elektroprivreda BiH“ zbog enormnog povećanja troškova poslovanja sve je izvjesnije, što je bila glavna tema nedavnog sastanka direktora rudnika „Banovići“ sa Federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije, direktorom JP „Elektroprivreda BiH“ i direktorom za proizvodnju JP „Elektroprivreda BiH“.Tokom razgovora postignut je visok nivo saglasnosti oko potrebe definiranja nivoa cijena koje bi kompenzirale porast troškova, s obzirom da je cijena koštanja uglja porasla za 11 KM, odnosno sa 72 na 83 KM.U narednom periodu bit će finaliziran prijedlog odluke o visini cijena uglja, koji će biti proslijeđen Vladi FBiH na dalje razmatranje. Ova informacija dokaz je da napor, upornost, stručnost i rad prije ili kasnije urode plodom, obzirom da je cijena uglja godinama unazad gorući problem svih rudnika. Sve aktivnosti Uprave usmjerenu su ka rješavanju ove problematike, a po svemu sudeći uskoro će biti vidljivi i konačni rezultati.Direktor Salihović iskazao je zadovoljstvo postignutim stepenom usaglašenosti stavova i zahvalio se Federalnom ministru Džindiću, direktoru JP „Elektroprivreda BiH“ Andeliji i direktoru za proizvodnju Selimoviću na korektnom odnosu i uvažavanju svega onoga što je ranije, prilikom sastanka sa Federalnim premijerom Novalićem i Federalnim ministrom Džindićem, istaknuto kao jedan od prioriteta Rudnika, što je izmeđuostalog uslov za održavanje stabilnosti poslovanja.