Repriza Interaktivne predstave za djecu „Priča o zločestim miševima“ danas u Pozorištu mladih Tuzla

Srednja „Savremeno-umjetnička škola „Tuzla u saradnji sa Pozorištem mladih Tuzle organizuje reprizno izvođenje interaktivne predstave za djecu „Priča o zločestim miševima“, namjenjenu za uzrast iznad 5 godina.
Predstava je nastala u okviru predmeta „Primjenjeno pozorište i drama“ na kojem su učenici smjera „Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije“ zajedno sa profesorima istraživali metode i vještine interaktivnog vođenja edukativno-umjetničkih procesa za djecu.
sadržaj predstave ukazuje nas na

snagu prijateljstva, ljubavi i mogućnosti da oprostimo onima kojii se iskreno pokaju za loše postupke.Kroz aktivne interakcije sa najmlađom publikom, dijelovi predstave biće kreirani na osnovu prijedloga i glasova djece u publici.
U predstavi igraju učenici prvog razreda:Tatjana Aćimović, Daina Anić, Reina Anić , Adi Atlić,Alma Avdibašić,Asja Bratovčić, Nedžma Hasanhodžić , Lejla Lamija Mešanović, Sara Miščević, Iris Stuhli, Ermin Suljkić, Karla Šimić i Emma Vantić.
Režiju u predstavi potpisuje prof.Amila Beširović, master dramski i audiovizuelni umjetnik u polju primjenjenog pozorišta.
Repriza predstave realizuje se u srijedu 5.10.2022 u 12 sati za uposlenike Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psiho i tjelesnom razvoju Tuzle, kao poklon u povodu Dana učitelja i u 19 sati za građane Tuzle i Tuzlanskog kantona.
Informacije i rezervacije karata mogu se izvršiti na 061365-600
Dobro nam došli, porulčuju iz Pozorišta mladih Tuzle!
Duška REBIĆ