Radovi se privode kraju: Velika dvorana SKPC Mejdan u novom ruhu

Nakon što je u julu 2020. velika dvorana SKPC Mejdan u Tuzli poplavljena i velikim dijelom uništena, ovih dana dobija novi sjaj.

Podsjećamo, pod naletom velikih količina vode poplavljeni su velika dvorana, te kuglana i ostale prostorije u prizemlju ovog prija svega sportskog centra.

Nakon plavljenja, uslijedilo je čišćenje, uklanjanje parketa u Velikoj dvorani i saniranje šteta. Ubrzo su prostorije Mejdana koje su pretrpjele manje štete stavljene u funkciju, a trenažni proces ekipa je obavljan u maloj dvorani, kao i odigravanje utakmica.

Proces obnove SKPC Mejdan finansiraju Grad Tuzla, privrednici, UNDP i građani putem donacija.

Trenutnu faza obnove koju čine dva lota. Prvi LOT su radovi na platoima i parkinzima, prostoru oko objekta i sistemu odvodnje oborinskih voda, a drugi LOT je sanacija štete u velikoj dvorani.

Sanacija šete u velikoj dvorani se sastoji od više faza. Nakon ugradnje hidroizolacije, reparacije teleskopskih tribina, postavljanja elektroinstalacija, u toku je i ugradnja novog parketa koji ispunjava sve usvjete za održavanje velikih sportskih takmičenja. Kako se vidi na fotografijama SKPC Mejdan, radovi na postavljanju parketa su u završnoj fazi.

Vrijednost radova ove faze rekonstrukcije Mejdana je 560 hiljada KM, a sam parket je koštao oko 400 hiljada KM.

Postavljanje parketa u Velikoj dvorani počelo je prije dvije sedmice, a rok za završetak radova je 30 dana.