Puni iznos plate tokom porodiljskog za uposlenike policije, obrazovanja, pravosuđa i uprave

Na danas održanoj sjednici Vlada TK, između ostalog,  podržala je izmjenu Zakona o državnoj službi TK, koji reguliše naknade za vrijeme porodiljskog odsustva za uposlenike policije, obrazovanja, pravosuđa i uprave.

Za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva uposlenici koji se finansiraju iz Budzeta kantona imat će pravo na isplatu punog iznosa plate dok traje porodiljski dopust, umjesto dosadašnjih devedest posto, ukoliko ta plata ne prelazi prosječnih 780 KM. Razliku od 90 posto prosječne plaće do 100% iznosa, finansirat će sam poslodavac. Izmjene tog Zakona stupile su na snagu u januaru 2019. godine, a cilj Vlade TK je potaknuti natalitet.

Vlada je usvojila i Plan proljetne sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona