Prvi preliminarni rezultati poplava na području općine Čelić

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE ČELIĆ

Komisija za procjenu šteta od poplava i drugih prirodnih nesreća na području općine Čelić danas je Općinskom štabu civilne zaštite dostavila izvještaj o trenutnom stanju na terenu kada su u pitanju posljedice poplava koje su tokom proteklih dana zadesile područje općine Čelić.

Prema prvim preliminarnim izvještajima voda je prodrla u preko 40 stambenih objekata, te preko stotinu pomoćnih objekata.

Pričinjena je veća materijalna šteta na lokalnim i nekategorisanim putevima. U prekidu je putna komnikacija za lokalni put Brnjik-Brana Vražići, te put u Drijenči koji vodi za naselje Dugonje. Preko 170 ha poljoprivrednog zemljišta na području općine Čelić je bilo pod vodom, najveće šteta pričinjene su na zasadima jagoda, kukuruza i povrtlarskim poljoprivrednim kulturama.

Pretprljene su velike šteta na izvorištima, usljed čega je vodosnadbijevanje bilo prekinuto, te je izvršeno čišćenje rezervoara. JKP “Čistoća” d.o.o. Čelić još uvijek vrši procjenu velikih šteta koje su nastale na vodovodima. Iz JKP “Čistoća” d.o.o. Čelić upućen je apel građanima poplavljenih područja da ne koriste vodu za piće dok se od strane Zavoda za javno zdravstvo ne izvrši potvrda ispravnosti iste. Usljed velikih količina padavina, došlo je do zatvaranja riječnih korita zbog riječnih nanosa, te je neophodno hitno intervenisati za čišćenje riječnih korita cijelom dužinom toka rijeke Šibošnica.

Rok za prijavu šteta je 15 (petnaest) dana od dana proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine i prijava se vrši u šalter Sali Općine Čelić svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati.

Podsjećanja radi na snazi je i dalje stanje prirodne nepogode za područje općine Čelić. Obarazac za prijavu štete možete preuzeti u prilogu ispod

Prilog:

 Obrazac_za_Prijavu_štete