Prva grupa bh. hadžija danas se vraća u domovinu

Prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine poletjet će danas s aerodroma u Džedi u 11.45 sati, a njihov dolazak na Međunarodni aerodrom Sarajevo planiran je u 16.10 sati.  

Tokom naredna tri dana, bosanske hadžije se u grupama vraćaju u domovinu.

Hadž je jedan od pet temelja vjere, a nakon pravilno obavljenog hadža, hadžije se vraćaju svojoj domovini, porodicama, komšijama, prijateljima, duhovno obogaćeni, srca očišćena, s rukama punim molitve.

Mnoge će hadžije ostati emotivno vezane za sveta mjesta koja su obilazili, sjećanja će uvijek biti svježa, budeći u njima želju za ponovnim odlaskom.

Ove godine hadž je obavilo 1.730 hodočasnika iz BiH. Za njih je Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH osigurao 40 vodiča, a o zdravlju hadžija brinulo se 12 medicinskih radnika, šest ljekara specijalista i šest medicinskih tehničara.

Na čelu ljekarskog tima bio je dr. Adem Zalihić.