Provjerite uplatu doprinosa putem online portala

“U toku 2017. godine Porezna uprava FBiH, odnosno nadležne porezne ispostave su zaprimile ukupno 2.770.237 poreznih prijava, elektronski i u papirnoj formi. Od strane poreznih službenika zaprimljeno je 2.126.176 prijava (76,76%), dok je 644.061 prijava uneseno elektronskim putem, odnosno 23,24% od ukupno zaprimljenih prijava”, kazali su za Akta.ba iz Službe za odnose s javnošću Porezne uprave FBiH.

Najveći broj zaprimljenih prijava odnosi se na prijave poreza na dohodak gdje je broj godišnjih prijava poreza na dohodak zaprimljeno 82.937.

Podnošenje prijava

Kada je u pitanju način podnošenja prijava poreza, pored obrazaca koji se dostavljaju na protokol organizacione jedinice, Porezna uprava Federacije BiH od 2009. godine pruža elektronske usluge prijave.

“Prve E-usluge koje je PUFBiH omogućila poreznim obveznicima je elektronsko podnošenje poreznih prijava i dokumenata putem interneta i druge radnje koje se mogu obavljati od strane poreznog obveznika direktno iz ureda ili stana, bez dolaska u nadležne porezne ispostave”, kazali su iz Službe za odnose s javnošću PUFBiH.

Dodali su da se godišnje prijave poreza na dohodak i prijave poreza na dobit još uvijek ne mogu podnositi elektronskim putem zbog zakonskih ograničenja jer još uvijek nema elektronskog potpisa niti je još u primjeni zakon o elektronskom dokumentu.

Pojasnili su i da se uz online prijave dostavljaju i dokumenti kojim se dokazuju određeni podaci ili olakšice koji se, kao originalni dokumenti moraju čuvati.

“E-usluge/servisi Porezne uprave predstavljaju skup usluga namijenjenih poreznim obveznicima/obveznicima uplate doprinosa koje omogućavaju izvršavanje obaveza putem interneta, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Poreznim obveznicima, korisnicima E-usluga/servisa Porezne uprave omogućeno je da popune obrasce, predaju/dostave ih elektronski, pregledaju ispravnost i status predatih obrazaca”, objasnili su iz PUFBiH.

Nove usluge

Poreznom obvezniku uplate doprinosa koji se odluči za korištenje E-Usluga Porezne uprave F BiH data je mogućnost da može, ukoliko želi, istovremeno postati korisnik e-Usluga nPIS-a i JS-a, ili samo jedne od navedenih usluga.

“Korištenjem usluga E-servisa porezni obveznici ne mogu platiti svoje obaveze, ali mogu sami obračunati i prijaviti porezne obaveze i bez odlaska u nadležnu organizacionu jedinicu Porezne uprave  podnijeti poreznu prijavu. Na ovaj način porezni obveznik štedi vrijeme i novac, te bespotrebno čekanje, a Porezna uprava ima evidentiranu poreznu obavezu za koju, ukoliko se ne plati u roku, preduzima mjere u cilju naplate”, kazali su iz PUFBiH, te dodali da se prijavljena porezna obaveza automatski evidentira-knjiži.

Pored usluga podnošenja poreznih prijava elektronskim putem, Porezna uprava je za porezne obveznike ponudila i sljedeće e-usluge:

  • Provjera listića za klađenje na web portalu, odnosno provjera listića iz kladionice
  • Provjera javljanja fiskalnih uređaja, odnosno provjera javljanja fiskalnih uređaja
  • Usluga provjere uplaćenih doprinosa – E-Doprinosi – Online  portal za provjeru uplaćenih doprinosa

“Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim licima je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem online portala. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH”, kazali su u PUFBiH.

Također, na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe:

  • Građane BiH – koji posjeduju validnu ličnu kartu (osobnu iskaznicu) i dodijeljeni lični/osobni identifikacioni broj (LIB/OIB).
  • Strane građane koji su registrovani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem RSFL obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i ličnim/osobnim identifikacionim brojem (LIB/OIB).

Također, kao i u svakom poslu mogući su problemi, a iz PUFBiH ističu da svi problemi i poteškoće koje imaju porezni obveznici koji koriste e-usluge Porezne uprave rješavaju se odmah ili u što kraćem roku.

“Na poreznim obveznicima je da odluče da li će prijave dostavljati elektronskim putem ili kao do sada dostavljanjem popunjenog obrasca na protokol nadležne organizacione jedinice ili putem pošte”, poručili su iz PUFBiH.

(Nezavisni.ba/Akta)