Muzijet Kahrimanović, novi predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK

Posljednji pokušaj izbora predsjedništva Saveza demobilisanih boraca okončan je bezuspješno, jer niti jedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, a glasanje je čak posvađalo članove Saveza pa su pripadnici Organizacije demobilisanih boraca Tuzle donijeli odluku o istupanju iz Saveza demobilisanih boraca TK-a. Izborna skupština danas je nastavljena, no ovoga puta delegatima nije ponuđen izbor, te su glasati mogli samo za po jednu osobu na tri upražnjene funkcije.

„Znači nemamo po dva prijedloga, što je usaglašeno u skladu sa Statutom usaglašenom na sjednici Predsjedništva, tako da imamo po jednog kandidata za predsjednika, dopredsjednika Saveza i dopredsjednika Skupštine i mislim da ćemo imati dovoljno glasova“, izjavio je Husein Huseinović, predsjednik Skupštine saveza demobilisanih boraca TK.

Dovoljno glasova je bilo, pa su delegati za  predsjednika Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona izabrali Muzijeta Kahrimanovića iz Sapne.

„Planiramo odmah po završetku ovih aktivnosti razgovarati sa kantonalnim i federalnim ministrom vezano za provedbu radnji koje su planirane za pripremu zakona o pravima boraca i prioritet nam je da idemo u rješavanje na način da borci dobiju borački dodatak i da ostvare ona prava koja su im zagarantovana“, kazao je Muzijet Kahrimanović, novi predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.  

Ministar za boračka pitanja TK Enes Gegić izrazio je zadovoljstvo što je Savez demobilisanih boraca dobio rukovodstvo, kako bi mogli nastaviti saradnju i pregovarati o važnim pitanjima za boračku populaciju.

(RTVSlon)