Promovirana naučna monografija “40 bosanskohercegovačkih mushafa”

U Tuzli je sinoć promovirana naučna monografija “40 bosanskohercegovačkih mushafa” u kojoj su predstavljeni najljepši rukopisi Kur´ana u Bosni i Hercegovini, prema izboru autora Ćazima Hadžimejlića i Harisa Derviševića. Koncept monografije usmjeren je prema rukopisima Kur´ana, mushafima koji se nalaze u bosanskohercegovačkim javnim i privatnim kolekcijama. Domaćin promocije bila je Behram-begova medresa.

Ideju staru 20 godina profesori Ćazim Hadžimejlić i Haris Dervišević uokvirili su u Monografiju koja sadrži reprodukcije stranica umjetnički najvrijednijih zapisa Kur´ana različitih kaligrafskih stilova i različite starosti. Najstariji, koji danas čuva Gazi husrev-begova biblioteka u Sarajevu ima pozlaćene harfove, a napisan je u 13. stoljeću.

U Bosni je itekako bilo mushafa koji su bili čak i vrijedniji od ovih 40 koje mi danas imamo i koje smo u Monografiji spomenuli, ali nažalost tokom ratova, prodajom, gubljenjem osjećaja za kulturu i za umjetnost mnogo je toga nestalo, spaljeno. U ovim mushafima je bilo čuvenih kaligrafa, naglasio je jedan od autora, Ćazim Hadžimejlić, profesor Akademije likovnih umjetnosti UNSA.

Tokom israživanja autori Monografije pronašli su oko 1.300 rukopisnih mushafa koji se nalaze u BiH. Neki od njih su u privatnom vlasništvu. Oni koje čuvaju biblioteke i arhivi u posebnim su depoima, teško dostupni javnosti, osim nekolicine koji se mogu čitati u digitalizovanom obliku.

Govorimo sad o umjetnosti. Ako je prestala potreba prepisivanju zbog štampanja, nije prestala potreba za ljubavlju prema harfu kao nečemu u što je sišla sveta riječ, naglasio je za RTVTK dr. sci. Sead Seljubac, promotor Monografije.

Teško da će se danas u Bosni i Hercegovini naći kaligraf koji bi mogao ljepše prenijeti Božiju riječ u knjigu, ali je vrijedno promovirati takvu vrstu umjetničko-duhovnog izražaja kako bi se barem neki od njih odvažili pokušati, kazano je na promociji u Tuzli.