Promocija fotomonografije i izložba fotografija „Ptice Modraca“ autora Almira Hukića

Promocija fotomonografije i izložba fotografija „Ptice Modraca“, autora Almira Hukića, biće upriličena u nedjelju, 03.10.2021.godine u 19:00 sati, u ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla.

Wildlife fotomonografija „Ptice Modraca“ predstavlja plod autorovog višegodišnjeg praćenja prirodnih fenomena na kompletnom lokalitetu jezera Modrac sa pripadajućim barama – Mosorovačka i Šerićka bara.

Fotodokumentovano je blizu 60 vrsta ptica u njihovim prirodnim staništima, skriveni lokaliteti jezera kao i primjeri raznih destrukcija od strane prljave industrije, komunalne privrede i običnog primitivnog čovjeka. Sve navedeno je prikazano na 285 HD fotografija, izabranih iz baze od nekoliko hiljada, slikanih na Modracu u zadnjih 5 godina.

„Ptice Modraca“ predstavljaju odu jednom zaboravljenom jezeru, koje se herojski odupire brutalnom onečišćenju, sa nadom da će predstavljati prekretnicu, kako bi se konačno započelo sa njegovim uređenjem. Ova fotomonografija ukazuje na prirodno bogatstvo i skrivenu ljepotu, ali isto tako i opominje, pa je kao takva rađena da ostavi trag za sva vremena jer jezero Modrac to itekako zaslužuje.