Projekat “Spajalica”: Učenici OŠ “Pasci” učili o predrasudama i emocijama

U OŠ “Pasci”  održana je radionica za učenike 8 i 9 razreda o temi Interkulturalne kompetencije i Socijalna kohezija.

Predstavnici Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” Tuzla sa učenicima su razgovarali o  “Bojama predrasuda”. Cilj interaktivne radionice bio je da učenici otkriju vlastite predrasude, razviju međusobnu toleranciju i steknu osnovna znanja o pojmovima etiketa, stereotipa i predrasuda.

Pored ovih tema, dosta pažnje posvećeno je  prepoznavanju emocija kroz kreativnu radionicu “Moj emocionalni oblak” . Naime, mladi su kroz konkretne primjere suočeni sa ličnim emocijama, ohrabreni da svoje emocije pokažu a treneri su ih podučili i tehnikama nenasilne komunikacije.

Ove aktivnosti odvijaju se u okviru projekta “SPAJALICA – izgradnja infrastrukture i servisa za kutak za mlade u javnim bibliotekama” koji zajedno implementiraju Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” i NUB “Derviš Sušić” Tuzla.

(RTV7)