Privremeno obustavljen štajk u Kreki

Sindikalni odbor Sindikalne organizacije ZD Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli i Štrajkački odbor su na sjednici održanoj danas, 26. marta 2018. godine, privremeno stavili van snage Odluku o održavanju štrajka. Naime, poslodavac je danas u toku održavanja štrajka postupio u skladu sa članom 44. stav 1. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, odnosno izvršio uplatu plaće i ostalih naknada na plaću za sve uposlene u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli.

Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli će do 15. aprila 2018. godine, pratiti realizaciju ostalih zahtjeva koji su dostavljeni Vladi Federacije BiH, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, te putem medija predstavljeni bh.javnosti. Ukoliko ne dođe do realizacije zahtjeva, Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli će 16. aprila 2018. godine, opet aktivirati odluku o organizovanju štrajka u svim radilištima koja djeluju u sastavu Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.

(Nezavisni.ba)