Principi za izmjene Ustava BiH prezentirani Rektoratu Univerziteta u Tuzli

Predstavnici Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) BiH, Srpskog građanskog vijeća (SGV) i Foruma parlamenatarca BiH 1990 prezentirali su Principe za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine rektorici, prorektorima i generalnoj sekretarki Univerziteta u Tuzli.

Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić zahvalila je delegaciji organizacija civilnog društva na posjeti i prezentiranju Principa za izmjene Ustava BiH koje su ove organizacije usaglasile. Rektorica je, zajedno sa svojim saradnicima, izrazila punu podršku inicijativi da se akademska zajednica snažnije uključi i da svoj doprinos aktulenim društvenim procesima koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini.

Emeritus Kasim Trnka i Ivo Komšić, kao članovi akademske zajednice i kao članovi organizacija civilnog društva, pozvali su rukovodstvo Univerziteta u Tuzli, akademsko osoblje i studente da se aktivno uključe i daju svoj doprinos aktuelnim procesima koji se dešavaju u BiH. Društvenu zbilju svakog društva i države, kako je istaknuto, nužno oblikuju i predstavnici akademske zajednice. Profesori, asistenti i studenti imaju društvenu obavezu da budu aktivni sudionici u promociji i odbrani temeljnih društvenih i demokratskih vrijednosti.

Pasivnost akademske zajednice samo će snažiti one snage koje ruše ustavno pravni sistem, integraciju i demokratizaciju našeg društva te samim tim i put Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama. Predstavnici organizacija civilnog društva pozvali su Univerzitet u Tuzli da u ličnom kapacitetu i kontaktima, kao i putem svoje web stranice omoguće postavljanje linka www.izmjeneustava.com, te da podrže usaglašene Principe za izmjene Ustava BiH, koji su utemljeni, prije svega, na pravosnažnim presudama sudova UN, Evropskog suda za ljudska prava, sudova Bosne i Hercegovine, mišljenja Venecijanske komisije.