Prihvaćena odluka o zaduženju za razvoj ruralnih preduzeća i poljoprivrede

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prihvatio je na jučerašnjoj sjednici predloženu odluku o zaduženju po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj /IFAD/ za realizaciju Projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede.

Prema obrazloženju ministra finansija FBiH Jelke Milićević, zaduženje za ove namjene iznosi 11,7 miliona eura, od čega bi 60 posto kreditnog novca trebalo da bude doznačeno FBiH, a 40 posto Republici Srpskoj.

Rok FBiH za otplatu kredita je 18 godina, s trogodišnjim grejs periodom, navela je Milićevićeva.

Delegati Doma naroda su većinom glasova podržali i Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Iz Vlade FBiH, kao predlagača, obrazloženo je da se suštinska razlika u odnosu na zakon koji je na snazi odnosi na to da su ovim nacrtom razgraničeni poslovi zastupanja od poslova posredovanja u osiguranju, prenose federalni mediji.

U odnosu na zakon koji je na snazi, Nacrt je dopunjen i odredbama koje se odnose na zaštitu potrošača.