Premijeru Halilagiću uručena elektronska zdravstvena legitimacija

U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona danas je kantonalnom premijeru Irfanu Halilagiću uručena elektronska zdravstvena legitimacija.

Na taj način započelo se sa izdavanjem elektronskih zdravstvenih legitimacija za osiguranike ZZO TK i to je još jedna od realizovanih mjera koje su bile najavljene u ekspozeu premijera Halilagića.

– Ulazimo u proces informatizacije zdravstvenog sektora i to je još jedna od mjera koju sam najavio u svom ekspozeu. Na ovaj način ćemo poboljšati usluge osiguranicima, dakle našim građanima, ali ćemo informatizirati i modernizirati zdravstveni sistem te ostvariti značajne uštede koje će omogućiti Zavodu zdravstvenog osiguranja dalja ulaganja u zdravstveni sektor. Ovo je važan iskorak koji je plod sinergije Vlade TK, Ministarstva zdravstva TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Čestitam im na obavljenom poslu – kazao je Halilagić.

Zavod zdravstvenog osiguranja već je izdao oko 5.000 elektronskih zdravstvenih legitimacija, a uporedo se vrše i edukacije uposlenika u zdravstvenim ustanovama na području TK.

– Ovo je najveća reforma zdravstvenog sistema u TK koja će rezultirati uspostavom integrisanog informatičkog sistema. Imamo oko 400.000 osiguranika i svi oni bi do kraja 2023. godine trebali imati svoje zdravstvene legitimacije u elektronskoj formi. Ugovorni rokovi su takvi da do 1. januara 2023. godine planiramo imati integrisani informatički sistem u zdravstvu na području TK. Trenutne knjižice nisu smetnja elektronskim, a proces podnošenja zahtjeva za zamjenu nije komplikovan. Sljedeći korak je uvođenje elektronskog recepta, a svi ovi koraci u konačnici smanjuju put pacijenta do pristupa zdravstvenoj zaštiti, olakšavaju posao zdravstvenim radnicima, a uštede koje ćemo imati usmjerit ćemo prema našim osiguranicima – kaže direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Denis Husić, koji je premijeru Halilagiću uručio elektronsku zdravstvenu legitimaciju.