Premijer Kadrija Hodžić uputio otvoreno pismo podrške rudarima

Vlada TK je na sjednici prihvatila Pismo podrške rudnicima uglja i rudarima Federacije BiH, odnosno sindikatima radnika rudnika u FbiH i Rudnika „Kreka“ u borbi i ostvarivanje prava rudara koje je uputio javno premijer Hodžić.
Vlada TK izražava veliku zabrinutost za negativne-ekonomske –socijalne trendove u rudnicima Federacije BiH i posebno za radno-socijačlni status rudara rudnika „Kreka“.Krize „rudarskog „ pitanja u rudniku „Kreka“ je vrh krize koncerna JP Elektroprivrede BiH, krize koje će kulminirati godinama nagomilanim problemima oko neriješenih pitanja cijena uglja, nabavljanja rudarske opreme, neprovedene dokapitalizacije, a u posljednje vrijeme i restrukcijama prodaje uglja u slobodnom prometu, te oslanjan je TE Tuzla na ugalj iz Rudnika Stanari umjesto na rudnik Kreka.
Nažalost , kriza Koncerom EP BiH i Rudnika „Kreke“ je fakturisan isključivo rudnika “Kreke“.Ponuđeno vođenje rješenja ove krize dominantno preko smanjivanja plaća i ugradnje „učinka“ upravo zbog oskudnosti opreme , naprosto ne može postići.Ove godine rudnik „Kreka“ će zbog ugomilanih problema, proizvesti oko milion tona manje uglja u odnosu na prošlu godinu.
Rudnik „Kreka“je najveći rudnik u BiH,a bilježio je najmanja ulaganja u rudarsku opremu, iako je Kreke ugalj ekološki najprihvatljiviji za TE i ima najmanje sumpora u sastavu u zadnjih četvrt stoljeća.Nakon rata u BiH , obnova EP BiH i obnove elektroprivrednog sektora najmanje ser odnosila na rudnike i upravo ta činjenica je došla sada na vidjelo.
Zbog izrazito negativnih okolnosti u i oko rudnika „Kreke“ ova kriza će naprosto biti prenijeta na TK , snositi ćemo sve ekonomsko-socijalne implikacije ove krize , koje će ponijeti i privreda TK, kao industrijsko-rudarsko središte regiona i BiH.
Stoga Vlada TK na stranu rudara dajemo punu podršku Sindikalnih radnika rudnika FBiH i Rudnika „Kreke“ u njhovoj sindikalnoj borbi za temeljne ljudske vrijednosti, odnosno prava na rad.
 Upućujemo na snažni socijalni/dijaloški dijalog bez kojeg nema izlaska iz ove krize, dajući podršku svakoj strategiji restruktivnim rudnika koja su rješenja nastalog „rudarskog pitanja“, ističe se u saopštenju, premijera Vlade TK, Kadrije Hodžića.  

  Duška REBIĆ