Kantonalna privredna komora Tuzla organizovala radionicu “Pravila o porijeklu robe“

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla održana je radionica „Pravila o porijeklu imovine“ u okviru EU4 TRADE projekta.
Radionici su prisustvovali predstavnici privrednih subjekata društava, a govorili su Stefan Moser, EU4TRADE, Elma Demir iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vesna Bajić iz Uprave indirektno oporezivanje.Radionice su održane u više sesija sa akcentom porijekla sa fokusom važnosti porijekla robe na Mediteransku konvenciju.
Uvod u Panevropsku konvenciju o porijeklu robe sa naglaskom u nova prelazna pravila o porijeklu robe govorio jre Stefan Moser, EU 4 TRADE.

U uvodnom govoru predsjednik Privredne komore TK i predstavnik EU 4 TRADE projekta Nedret Kikanović je istakao, da je BiH potpisala ugovor o slobodnoj trgovini između Evropske zajednice i njihovih država članica s jedne strane i CEFTA sa druge.Kantonalna privredna komora ide upravo sa povezivanjem i napravila je radove o porijeklu robe, digitaliziranje robe , da bi se ljudi mogli educirati sa ovom potvrdom.

Međunarodni ugovori sporazuma o slobodnoj trgovini uređuju trgovinske odnose, teritorijalnu primjenu transparentonosti, količinska ograničenja, sanitarne i fitosanitarne mjere, bileteralne zaštitne mjere, zaštitu intelektualnog vlasništva, visinu carinske stope svake robe, uslove sticanja porijekla i administrativnu saradnju.
Sporazumom oživjela je digitalizacija u Evropskoj Uniji,a mi čekamo Odluku Vijeća, pa ći i kod nas oživjeti  digitalizacija i naši privrednici će moći napraviti potvrdu i mogu se edukovati i u malim i velikim preduzećima, kazao je Kikanović.


  Duška REBIĆ