Predstavljeni rezultati projekata za uklanjanje mina u BiH

Rezultati 18-mjesečnog rada na projektima “Podrška EU u stvaranju web platforme informativnog sistema Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC)” i “Opšta procjena minski sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini” predstavljeni su na danas održanom online događaju.

Istaknuto je da je unaprijeđena baza podataka BHMAC-a, kao jedan od ključnih stubova i esencijalni dio cjelokupnog protivminskog djelovanja u našoj zemlji, te je kreiran novi, transparentniji, funkcionalniji i efikasniji sistem zasnovan na novim tehnologijama, koji odgovara na sve zahtjeve u smislu izvještavanja, planiranja i pohrane podataka.

Ujedno su stvoreni uslovi za unapređenje operativnih aktivnosti, kao i postavljanja budućih prioriteta i njihova efektivna realizacija.

Bolja sigurnost svih građana BiH će biti osigurana prvom aplikacijom za mobilne telefone koja će koristiti sve podatke BHMAC-a o minski sumnjivim lokacijama.

Sredstva za realizaciju ovih projekata od 1,1 milion eura osigurala je Evropska unija putem Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (IcSP).

Učesnicima su se obratili predsjedavajuća Komisije za deminiranje u BiH Mirna Pavlović, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler, zapovjednik EUFOR-a general-major Reinhard Trischak i stalna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera.

Projekte su zajednički realizirali Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMAC), u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (AFBiH), Norveškom narodnom pomoći u Bosni i Hercegovini (NPA BiH) i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), uz nadzor timova EUFOR-a, saopćeno je iz UNDP-a.

(RTV SLON)