Poziv na Javnu raspravu o rekonstrukciji crne tačke u naselju Husino u Tuzli

U cilju rekonstrukcije crne tačke, kružni tok „Husino“ u Tuzli, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Grada Tuzla i naselja koja gravitiraju na području ovog dijela grada, da se odazovu učešću u javnoj raspravi.

Javna rasprava će se održati 25. aprila 2018. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Gradske uprave Tuzla. Cilj javne rasprave je davanje prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na ovom linku i na web stranici Grada Tuzla na ovom linku.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 25.04.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

– Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije crne tačke, kružni tok „Husino“ u Tuzli

  • Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

U okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u FBiH, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 26. marta potpisani su i ugovori za izvođenje radova na sanaciji pet mostova.

Izvođenje radova odnosi se na sanaciju pet mostova među kojima je i most na dionici puta Šićki Brod – Sarajevo

1. Mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18.0, dionica

2. Šićki Brod – Sarajevo, na km 92+244

2. Mosta preko rijeke Sane u Ključu

3. Mosta preko rijeke Plive u Jajcu

4. Mosta na Komaru preko duboke doline, na cesti M-5 Donji Vakuf – Lašva, na km 50+118

5. Mosta preko rijeke Vrbas (Bugojno) na cesti M-16.4, dionica: Nević Polje – Bugojno, na km 35+180.

(Nezavisni.ba)