Poziv na javnu raspravu – Nacrt o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac

Obavještava  se građanstvo da Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove upućuje :

 J A V N I  POZIV I RASPRAVU

       Na temu: Nacrt o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac

 Poziva se  građanstvo da uzme aktivno učešće po pitanju Nacrta navedene odluke, na način da svoje prijedloge, sugestije i primjedbe dostavi  u pisanoj formi na adresu Općine Gradačac – Općinska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove (Odsjek za komunalne poslove) ili iznesu neposredno na javnoj raspravi koja će se održati 20.03.2019.god. u Općini Gradačac (sala za sjednice) sa početkom u 16:30h.

Javni uvid u Odluku o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac možete izvršiti preko donjeg linka

DOWNLOAD:

Nacrt o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac