Poziv javnim i privatnim subjektima – Ovjera zdravstvenih legitimacija radnicima u TK

Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju a sve u cilju prevencije nastanka i širenja infekcije COVID 19, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ponovno poziva sve privredne subjekte da se jave u vezi sa ovjerom zdravstvenih legitimacija.

U smislu bržeg odvijanja procesa rada, smanjenja gužvi i dolazaka građana u prostorije Zavoda, planiramo da vršimo ovjeru zdravstvenih legitimacija radnicima svih javnih ustanova i privrednih subjekata, bez dolazaka građana u prostorije Zavoda.

Pozivamo sve javne i privatne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da se obrate u poslovnice zdravstvenog osiguranja za ovjeru zdravstvenih legitimacija i aplikaciju premije osiguranja njihovim radnicima.

Formirat će se plan i program rada i aktivnosti ovjere zdravstvenih legitimacija, te način preuzimanja i vraćanja zdravstvenih legitimacija privrednim subjektima.

U skladu sa odredbama Uputstva o postupku izdavanja, reizdavanja i ovjere zdravstvene legitimacije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona vršit će se ovjera zdravstvenih legitimacije za redovne uplatioce na period do tri mjeseca.

Posebnom odlukom direktor Zavoda može donijeti odluku kojom se odobrava ovjera zdravstvenih legitimacija na duži period za poreske obveznike koji vrše redovnu uplatu doprinosa i na taj način odobriti svim takvim subjektima ovjeru na period do 6 mjeseci.

Također, podsjećamo da osigurana lica mogu izvršiti provjeru obveznika za ovjeru zdravstvenih legitimacija na period do 6 mjeseci. Porezni obveznici kojima će biti ovjerena zdravstvena legitimacija na period od 6 (šest) mjeseci nalaze se na spisku koji je objavljen na web stranici Zavoda ili klikom na sljedeći LINK

Na ovaj način želimo spriječiti dolazak osiguranih lica u prostorije Zavoda bez stvarne potrebe, kao i da izbjegnemo nepotrebne gužve.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastoji da prati aktuelnu epidemiološku situaciju i da učini sve potrebne mjere u cilju suzbijanja širenja virusnih infekcija.