Povećanje sredstava za programe boračko – invalidske zaštite

S obzirom da su da su rebalansom Budžeta Tuzlanskog kantona, odobrena određena finansijska sredstva u svrhu provođenja programa dopunskih prava boračko invalidske zaštite, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2021. godini.

U tom kontekstu najviše odobrenih sredstava je planirano za nastavak isplate novčane egzistencijalne naknade. Radi se o raspodjeli 17.944000,00 KM koliko je Budžetom TK predviđeno za ostvarivanje dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica. Najznačajniji finansijski segmenti u Programu, a koji imaju za cilj pomoć borcima i članovima odnose se na nabavku ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala, za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona, za što je obezbjeđeno 1.166.000,00 KM. Za isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima, je osigurano 10.030.000,00 KM, što je povećanje za nešto više od 400.000 KM, u odnosu na prvobitni plan.

Za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije je obezbjeđeno 1.300.000,00 KM, za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica 1.465.000,00 KM , za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 710.000,00 KM, što je za 10.000 više nego u inicijalnom Programu. Za osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca Vlada je osigurala 200.000,00 KM, za jednokratne novčane pomoći u svrhu rješavanja socijalnih potreba boraca i članova njihovih porodica 545.000,00 KM, rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica 300.000,00 KM, dok je za refundaciju troškova sahrana i dženaza 270.000,00 KM.

Očekivanje je da će planirana sredstva zadovoljiti potrebe boraca i članova njihovih porodica

Izvor; Rtv Slon