Potvrđena optužnica protiv Gorana Salihovića

Potvrđena optužnica protiv Gorana Salihovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Gorana Salihovića, bivšeg glavnog tužioca, koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, saopćeno je danas iz Suda BiH.

– U optužnici se navodi da je optuženi Goran Salihović, kao glavni tužilac Tužilaštva BiH, u periodu od 1. februara 2013. do 28. septembra 2016. godine postupao suprotno Odluci o uvjetima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, kojom su bili propisani limiti potrošnje u zemlji i inozemstvu na mjesečnom nivou – stoji u saopćenju, prenosi Dnevni avaz.

Nadalje, optužen je da je, iako je bio upoznat i sa Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava za reprezentaciju te da je određen limit za Tužilaštvo BiH od 20.000 KM za troškove reprezentacije na godišnjem nivou, suprotno interesima rada i normalnog funkcioniranja Tužilaštva BiH, svjesno postupao suprotno navedenim propisima i, iskorištavajući službeni položaj, nalagao rukovodiocu Odjela za materijalno-finansijske poslove da se na konto troškova reprezentacije prebace sredstva budžeta Tužilaštva BiH koja su bila određena za druge namjene.

– U optužnici se navodi da je na ovaj način optuženi, kao službena osoba u institucijama BiH, iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja, sebi pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM – saopćeno je.

Dalje se navodi da je Salihović 29. aprila 2015. godine, tokom povratka sa službenog putovanja iz Pariza, zajedno sa svojim saradnicima i pratiocem iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, zbog turističkog obilaska grada, te unatoč upozorenjima o mogućem kašnjenju na avion, zakasnio i propustio let za koji su imali povratne aviokarte.

– To je za posljedicu imalo kupovinu novih avionskih karata za sve osobe, koje je u tom momentu platio Salihović svojim sredstvima, ali je po povratku sa službenog puta od rukovodioca Odjela za materijalno-finansijske poslove zahtijevao i naložio da mu Tužilaštvo BiH refundira iznos plaćen za nove aviokarte u visini od 3.874,50 KM iako je znao da je svojim postupcima uzrokovao kašnjenje na avion, pa je let propušten. Iznos novih karata refundiralo je Tužilaštvo BiH, a potom je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH izvršila povrat sredstava Tužilaštvu BiH za svog uposlenika u iznosu od 1.291,50 KM – dio je optužnice, prema kojoj je Salihović na ovaj način oštetio budžet Tužilaštva BiH za iznos od 2.583,03 KM, a budžet Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za iznos od 1.291,50 KM, a sebi pribavio korist u iznosu od 3.874,50 KM.

(Avaz)