Potpisan ugovor sa izvođačima radova na sanaciji SKPC Mejdan u Tuzli

U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan je upriličeno potpisivanje ugovora između predstavnika Ujedinjenih naroda u BiH UNDP BiH i izvođača radova na rekonstrukciji i sanaciji Mejdana.

Radi se o sanaciji šteta koje su nastale tokom poplava prošle godine koje su u velikoj mjeri devastorali ovaj veliki sportski objekat, zbog čega velika sala već duže vrijeme nije u funkciji.
Prema potpisanom ugovoru JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla izvršiti će uređenje sistema odvodnje oborinskih voda oko kompleksa Mejdana.

U susret ovom projektu već su završeni radovi na izgradnji odvodnje oborinskih voda sa južne saobraćajnice, koja je do sada pričinavala veliki problem u tom području nakon svake velike kiše. Radove, koji između ostalog, podrazumjevaju hidroizolaciju, radove na elektroinstalacijama, ugradnju parketa u velikoj dvorani Mejdana izvoditi će firma Tuzex iz Tuzle. Ukupna vrijednost radova u okviru projekta iznosi oko 560 hiljada KM, za što su sredstva obezbijedili Grad Tuzla, SKPC Mejdan i INDP.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović koji je napomenuo da se dugo radilo na izradi projekta, ne samo zbog kompleksnosti samog objekta, nego i činjenici da su projektom obuhvaćene dvije faze: prva za koje su potpisani ugovori i druga faza u okviru koje će se realizovati aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti objekta Mejdana.


Siniša Ubiparić, projekt menadžer UNDP-a objasnio je da je bilo potrebno 6-7 mjeseci za projektovanje jer se radi o veoma zahtjevnom projektu, koji obuhvata i vanjske i u nutrašnje radove, te radove u obje faze sanacije objekta.


Direktor JKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Tuzla, Aid Berbić napomenuo je da će se izvođenje radova na uređenju sistema odvođenja ne samo za objekat Mejdana, nego i cijelog područja oko ovog objekta. Raditi ćemo pumpe, velike šahtove u kojima će se nalaziti pumpe, koje će biti u stanju da svu vodu prime i prebace u zato predviđene recipiente, naveo je Berbić, te dodao da očekuju da će se radovi na odvodnji završiti u narednih mjesec dana , kako bi se radovi na uređenju dvorane mogli nesmetano izvoditi.

Direktor JSK PC Mejdan, Jasenko Elezović nije krio zadovoljstvo početkom radova na sanaciji te najavio je da bi dvorana mogla biti u punom kapacitetu u roku od 120 dana ukoliko pandemija i drugi uvjeti ne budu imali negativan uticaj. Bitno je da se sve kvalitetno uradi, a nadam se da će biti završeno u predviđenom roku. To bi puno značilo sportistima za realizaciju trenažnog procesa i za sve sportske i druge manifestacije, smatra Elezović.


Duška REBIĆ