Potpisan Memorandum o saradnji u okviru implementacije “ROMASTED II“programa između vijeća Evrope i Grada Tuzle

Grad Tuzla je potpisao Memorandum o saradnji između Vijeća Evrope i Grada Tuzle u okviru implementacije „ROMASTRED II“programa a s ciljem promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou.

Ovo je najveći program koji uključuje Rome na lokalnom nivou, a provodi se u 12 opština i gradova.

U ime Grada Tuzle, Memorandum je potpisala Asja Redžić, pomoćnik za Službu za kulturu, sport i mlade i socijalnu zaštitu.
 

Piše: Duška REBIĆ