Potpisan Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima uprave, sudske vlasti i javnim ustanovama

Predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH potpisali su danas granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima uprave, sudske vlasti i javnim ustanovama Tuzlanskog kantona.
„Kolektivni ugovor je trenutno najbolje moguće i provodivo rješenje”, istaknula je ministrica pravosuđa i uprave TK Ivana Kulić zahvalivši se sindikatu na konstruktivnoj saradnji i dijalogu tokom pregovora.

Kako ministrica Kulić smatra „ovaj kolektivni ugovor zadovoljava interese kako Vlade TK, tako i sindikata, a prije svega zaposlenih u državnoj službi”.
Ministrica također dodaje da nisu sve općine dale saglasnost, ali je ostavljena mogućnost da one naknadno pristupe kolektivnom ugovoru. „U svakom slučaju u narednom periodu s tim općinama sindikat će nastaviti direktno voditi dalje pregovore” kazala je ministrica Kulić.
Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH Salih Kruščica je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ovog ugovora. Naglasio je da se dugo čekalo na ovo, i da Tuzlanski kanton 15 godina nije imao ovaj kolektivni ugovor.
„Suština je da je kolektivni ugovor obligacija i on je jači i od zakona, to su pokazali sudovi i sudske presude. Najznačajnije je da je ovaj ugovor provodiv za sve strane i da će prava koja su propisana kolektivnim ugovorom biti onakva kakva su zaslužili državni službenici, namještenici i uposlenici u javnim ustanovama” mišljenja je predsjednik Kruščica i dodaje da nikome nije nametnut dodatni trošak u odnosu na juni 2016. godine, već ono što im pripada po zakonu o radu i plaćama i državnoj službi, dodavši da je bitno je imati propis koji štiti radnike. Po njegovim riječima u svim organima uprave i javnim institucijama na području Tuzlanskog kantona, Grada i općina uposleno je oko 2500 državnih službenika i namještenika koji kolektivnim ugovorom dobivaju zagarantirana prava kao preduslov za kvalitetniji rad i svoj doprinos u radu.
Rok važenja potpisanog kolektivnog ugovora je godinu dana.