Potpisan Kolektivni ugovor u oblasti zdravstva TK

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona, Božo Jurić u ime Vlade TK i predsjednica Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK, Adisa Fakić potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na području TK. Ugovor je potpisan za period od 1.8.2021.godine do 31.12.2022. godine.


Premijer TK, Kadrija Hodžić je iskazao zadovoljstvo postignutim dogovorom sa radnicima zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način smo i jedna i druga strana ispunili funkcije svoje društvene odgovornosti, koja podrazumjeva kontinuiranu i kvalitetnu brigu o zdravstvenoj zaštiti građana TK, istakao je premijer Hodžić. Premijer Hodžić je ukazao na značaj potpisivanja kolektivnog ugovora koji je veoma važan za održavanje ukupne stabilnosti TK, te je poručio da Vlada TK ima dva krucijalna zadatka, jedan je zdravstvena zaštita građana TK, a drugi je antikorupcijska borba.

Ministar zdravstva TK, Božo Jurić je nakon pregovora kao član Vlade TK, predsjednik Pregovaračkog tima zdravstvenih radnika potcrtao, da je Ugovorom osigurana stabilnost uposlenicima u zdravstvenom sektoru u narednom periodu, te su povećana prosjećna primanja sa koeficijentom plate u prosjeku 8 posto. Ugovorom definisana je i naknada stimulacije na platu koje dobijaju uposlenici u zdravstvu, koji rade sa Covid pozitivnim pacijentima. Ovo je prvi puta da se definiše, da se stimulacije mogu kretati od 10 do 50% u zavisnosti od trajanja rada sa Covid pozitivnim pacijentima, a za ovakvu vrstu naknade uposlenik mora imati pisanu odluku od neposrednog rukovodioca.


Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FbiH , Zijad Latifović je ocijenio da je ovaj Kolektivni ugovor jedan od najboljih u zdravstveno sektoru u cijeloj BiH, te se zahvalio Kantonalnoj vladi i premijeru TK, Kadriji Hodžiću na postignutom dogovoru. Mi smo bili kooperativni partner, pa smo određene zahtjeve ostavili za neka druga vremena, povukli zahtjeve i omogućili Vladi TK, da u okviru postojećih sredstava ispuni Kolektivni ugovor, naglasio je Latifović.


Duška REBIĆ