Posljednje pripreme za NATO-ovu terensku vježbu u Tuzli

Privode se kraju pripreme za održavanje NATO-ove EARDCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe ”Bosna i Hercegovine 2017”, koja će biti održana krajem septembra, a u okviru posljednjih priprema u Tuzli je danas održana obuka članova Centra rukovodilaca akcije spašavanja, oficira sigurnosti i vođa nacionalnih timova s područja Tuzlanskog kantona.

Obuku su organizirali predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, a okupila je oko 100 učesnika, predstavnika svih ključnih struktura odgovora na prirodne nesreće koji će predvoditi aktivnosti u akciji spašavanja na terenu.

Cilj je priprema najodgovornijih osoba u sistemu zaštite i spašavanja TK, koje učestvuju u vježbi i njihovo osposobljavanje za obavljanje poslova rukovođenja akcijama zaštite spašavanja tokom vježbe.

Šef Odsjeka za strukturu i obuku u sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH i izvršni direktor NATO-ove vježbe Samir Huseinbašić ističe da su sve pripreme za vježbu u završnoj fazi, a očekuje da će sve biti spremno kako je planirano i organizirano za izvođenje ove vježbe.

”U fazi smo instrukcija za učesnike u vježbi, da im se daju osnovne upute o njihovoj ulozi u okviru profesionalnih zadataka u službama u kojima rade”, kazao je Huseinbašić.

Naglasio je da je ovo vježba civilnog karaktera i da nema nikakve veze s bilo kakvim vojnim aktivnostima, ni bilo kakve druge političke dimenzije, a inicirana je i prihvaćena nakon poplava koje su zadesile BiH tokom 2014. godine, kako bi se uz pomoć NATO-a sagledale stvarne mogućnosti i kapaciteti za eventualne naredne nesreće.

Pomoćnik izvršnog diektora NATO-ove EADRCC vježbe Zdenko Tadić smatra da organiziranje ove vježbe na području Tuzlanskog kantona pokazuje da je sistem zaštite i spašavanja ovog kantona sposoban  te da je vjerovatno zato  odabran kao najbolje organizirani i najsposobniji da bude nosilac jednog ovakvog projekta.

”Očekujem da ćemo pokazati i demonstrirati snagu sistema zaštite i spašavanja BiH, sposobnost da budemo dio civiliziranog svijeta, prije svega NATO-a kao krovne organizacije sigurnosti u svijetu”, poručuje Tadić.

Najveća NATO-ova vježba posvećena odgovoru na katastrofe bit će izvedena na više lokacija u gradu Tuzli, općinama Živinice i Lukavac, a učestvovat će oko 1.300 učesnika iz više od 30 zemalja, 28 međunarodnih i 60 nacionalnih timova zaštite i spašavanja.

(Fena)