Poreznici nemoćni protiv kladionica: Dugovi u BiH, imovina u susjednim državama

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH, dug priređivača igara na sreću na dan 30. juni 2018. godine u postupku prinudne naplate iznosi ukupno 45.430.235,93 KM. Glavni dug iznosi 29.921.127,90 KM, a dug po osnovu zatezne kamate 15.509.108,03 KM.

Porezna uprava FBiH je, piše portal Akta.ba, od svih poreznih obveznika provela sve mjere pronudne naplate duga, ali onima koji nemaju imovinu koja se može zaplijeniti i prodati se taj dug ne može ni naplatiti. Sva imovina ovih poreznih obveznika, dodaju, nalazi se u državama u okruženju.

Iz Porezne uprave FBiH podsjećaju da su dugovanja navedenih poreznih obveznika kasno došla u prinudnu naplatu jer je postupak rješavanja žalbi i tužbi kod nadležnih institucija trajao više godina.

– Kao primjer navodimo da su kod tri najveća dužnika: ‘Intersport’ d.o.o Mostar, ‘Derby Bet Shop’ d.o.o Mostar i ‘Remi sportske kladionice’ d.o.o Tuzla zapečaćena sva uplatna mjesta od strane Porezne uprave FBiH, nakon čega su porezni obveznici prestali sa obavljanjem svoje djelatnosti, a njihova zaplijenjena imovina je više puta prodavana – kazali su iz Porezne uprave za Aktu.

Navode da je u postupku prinudne naplate izvršena blokada svih transakcijskih računa te je u više navrata prodavana zaplijenjena imovina, ali se ista nije mogla prodati, osim u slučaju “Derby Bet Shop” d.o.o Mostar, gdje je prodat jedan dio imovine i to: motorna vozila i oprema u ukupnoj vrijednosti do 43.206,43 KM. Naglašavaju da je u postupku prinudne naplate zaplijenjena zastarjela računarska oprema te radni stolovi, ormari i druga oprema koja se veoma teško prodaje i za koju uglavnom nema zainteresiranih kupaca.

O dugovanjima poreznih obveznika “Intersport” d.o.o i “Derby Bet Shop” d.o.o Porezna uprava FBiH je, ističu, obavijestila nadležno tužilaštvo zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo. S ciljem uređivanja oblasti priređivanja igara na sreću i pravednijeg oprezivanja, iz Porezne uprave FBiH navode da su značajno učestvovali da se postojeća zakonska rješenja unaprijede.

– Porezna uprava je davala konkretne pisane prijedloge za izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću. Još krajem 2015. godine inicirala je izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o igrama na sreću. Prijedlog Uprave je bio da se svi dobici oprezuju porezom na dohodak po stopi od 10 posto, koliko iznosi i porez na dohodak svih zaposlenih i da se sve igre na sreću jednako oporezuju – objašnjavaju za Akta.ba.

Smatraju da bi usvajanjem predloženih izmjena sve igre na sreću bile jednako tretirane i oporezovane, smanjila bi se mogućnost zloupotreba i pojednostavio bi se sistem kontrole, obračuna i naplate prihoda. Obračun i uplata naknade za sve igre na sreću bila bi jednaka i plaćala bi se u procentu od pet posto na svaku pojedinačnu uplatu igrača.

– Navedene izmjene zakona su predložene i u cilju ukidanja diskriminacije u oblasti oporezivanja igara, jer se na jedne igre plaća paušal od 300 KM po uplatnom mjestu, a na druge, naknada od pet posto na ostvareni promet. Također, ukinula bi se i diskriminacije među igračima, jer se na dobitke do 100 KM ne plaća porez, pa tako kad jedan igrač dobije 99 KM isplati mu se na ruke 99 KM, a drugi igrač kad dobije 101 KM, isplati mu se 90,90 KM. Ovim izmjenama zakona otklonila bi se i sumnja da se dobici preko 100,00 KM dijele na manje dobitke u cilju izbjegavanja plaćanja poreza – ističu.

(Akta.ba)